İnsan Kaynakları

  

   Kalkışım Şirketler Grubu sahip olduğu başarıya, çalışanlarının gücü ve desteği ile ulaşan ve en önemli değerinin insan kaynağı olduğuna inanmaktadır. İnsan kaynakları politikası, şirketin yönetim kademelerinin insan kaynakları konusundaki eylemlerine yön verebilecek, üst yönetimce belirlenen amaçlar ve ilkeler topluluğudur.

Şirketlerin büyümesiyle birlikte yönetici sayısı artar ve insan kaynakları konusunda karar merkezlerinin artırılması zorunluluğu ortaya çıkar. Bazı karar durumlarında nasıl davranılacağı veya bazı genel ya da zorunlu hükümlerin nasıl yorumlanacağı ve uygulanacağı karışıklıklara neden olmaktadır. Bu durumda insan kaynakları politikasının belirlenmesi, işgücü konusunda şirkete homojen ve belirgin bir görünüm kazandırır.

Başta bu politika olmak üzere; Tüm insan kaynakları uygulamalarımızı günün şartlarına göre gözden geçirmek, güncellemek ve böylelikle dinamik bir yapıda tutarak sürekli gelişmesini sağlamak temel politikamızdır.